Centrale verwarming

Verwarmingsinstallaties en sanitair

Sterckx en Co installeert al ruim 40 jaar verwarmingsinstallaties en sanitair voor particulieren en KMO’s, bij nieuwbouw en renovaties. Het gaat meestal over een verwarmingsketel en/of boiler, het bijplaatsen of vervangen van radiatoren, enz… Wij plaatsen zowel mazout als aardgas. Hebt u plannen om uw verwarmingsketel te vernieuwen, dan bent u bij ons beslist om het juiste adres.

Voor de verwarming heeft u de keuze uit een vloerketel of een wandketel al dan niet condenserend.

Voor warm water kan u kiezen voor een boiler, een geiser, een combi-ketel of een elektrische boiler.

Herstellingen: Wij voeren dagelijkse herstellingen uit aan bestaande installaties. Deze herstellingen kunnen van heel uiteenlopende aard zijn vb. kraan bijplaatsen, herstellen lek, verplaatsen lavabo,…

Onderhoud: Voor het onderhoud van uw verwarmingsinstallatie en sanitaire installatie, voor het keuren of herkeuren van de stookolietank kan u bij ons terecht.